Vakans Siklòn (Haitian Creole Edition): Yon Liv Preparasyon pou Siklòn (Paperback)

Vakans Siklòn (Haitian Creole Edition): Yon Liv Preparasyon pou Siklòn By Heather L. Beal Cover Image

Vakans Siklòn (Haitian Creole Edition): Yon Liv Preparasyon pou Siklòn (Paperback)

$10.99


Usually Ships in 1-5 Days

Mom's Choice Award Winner


Timoun laj preskol Lily ak Niko resevwa yon kou entansif sou fason pou jere enprevi pandan vakans yo te chanje de bato sab ak naje an leson preparasyon nan kad sikl n. Men pandan timoun yo ap prepare yo pou evakye ak kouzin yo Emma ak fanmi li, Krapo boure prefere Niko a te p di. ske y'ap jwenn li a tan pou yo evakye an sekirite? Oswa ske manb vag fanmi an sa ap rete d y ?


Li liv sa se yon bon mwaye pou paran, responsab gadri, ak moun k'ap bay swen, pou pale ak timoun piti ak timoun ki nan nivo preskol sou preparasyon nan kad sikl n ak evakyasyon nan yon fason ki pa f p . Ou ka tande mizik la, telechaje yon post gratis ak yon's tifika f masyon konpl sou preparasyon nan kad sikl n sou train4safety(dot)com. S lman seleksyone bouton Ready Tots epi Resources nan meni an.

Product Details ISBN: 9781947690318
ISBN-10: 1947690310
Publisher: Train 4 Safety Press
Publication Date: November 21st, 2021
Pages: 36
Language: Haitian French Creole